انواع کالیگرافی چیست؟

هنر کالیگرافی دارای انواع و سبک‌های مختلفی است که هریک از آنها متعلق به یک نقطه از دنیا هستند و ویژگی‌های خاص خود را دارند. این هنر به طور کلی به دو نوع کلاسیک و مدرن تقسیم می‌شود. کالیگرافی کلاسیک به سبک قدیمی و سنتی این هنر اشاره دارد که هنر خوشنویسی قدیمی همچون خط نستعلیق را شامل می‌شود. اما کالیگرافی مدرن، تلفیقی از ویژگی‌ها و سبک‌های امروزی است که نوع جدیدی از این هنر را پدید آورده‌اند. به عنوان مثال در سبک مدرن انواع رنگ‌ها، اشکال و خطوط مورد استفاده قرار می‌گیرند و نوشتار را از حالت ساده و ابتدایی کلاسیک خارج می‌کنند. مهم‌ترین تفاوت سبک کلاسیک و مدرن در شکل ظاهری آثار خلاصه می‌شود؛ یعنی سبک کلاسیک، خواناتر از سبک مدرن است و خواندن آنها چندان دشوار نیست. اما سبک مدرن به دلیل ادغام با طرح‌ها و نقش‌های دیگر، کمی پیچیده‌تر است و به لحاظ بصری نیز جذاب‌تر به نظر می‌رسد.

مطالب دیگر

اصول کالیگرافی مدرن چیست؟

انواع کالیگرافی چیست؟

سبک‌های مختلف کالیگرافی چیست؟

کالیگرافی چیست؟