اصول کالیگرافی مدرن چیست؟

کالیگرافی را می توان یکی از شاخه های هنری خوش نویسی در نظر گرفت. این واژه یک عبارت یونانی است و از دو کلمه مجزا که یکی به معنای زیبایی و دیگری به معنای نوشتن است، تشکیل شده است. به این ترتیب کالیگرافی به معنای هنر زیبا نوشتن است.
خوش نویسی از دیرباز در بین جوامع وجود داشته و در بررسی تاریخچه کالیگرافی می توان به دوره های بسیار دوری رسید. از همان زمان که انسان از حروف برای نوشتن استفاده می کرد، همیشه به دنبال راهی برای زیباتر نوشتن بوده است.

اما کالیگرافی یا هنر خوش نویسی امروزه تنوع بالای دارد و سبک های متعددی از این رشته هنری جذاب وجود دارد. از این رو کار انتخاب و درک این شاخه های مختلف کمی دشوار می شود. با انواع مختلف حروف، ممکن است تصمیم گیری در مورد این که کدام نوع خوش نویسی بهترین است و این که چه تفاوت هایی بین سبک های مختلف وجود دارد کمی دشوار باشد.
یکی از شاخه های اصلی و کاربردی امروزی، کالیگرافی مدرن نام دارد. این شاخه از کالیگرافی در مقابل سبک کالیگرافی سنتی قرار دارد و مشخصات و ویژگی های مخصوص به خود را دارد. از طرفی نیز کاربرد های آن متفاوت است. در ادامه بیش تر با کالیگرافی مدرن و کاربرد های آن آشنا خواهیم شد.

مطالب دیگر

اصول کالیگرافی مدرن چیست؟

انواع کالیگرافی چیست؟

سبک‌های مختلف کالیگرافی چیست؟

کالیگرافی چیست؟