سبک‌های مختلف کالیگرافی چیست؟

کالیگرافی دارای انواع گوناگونی است. هر یک از سبک‌های نوشتاری مورد استفاده در کالیگرافی، به نقطه‌ی خاصی از دنیا تعلق دارند. در ادامه چند مورد از مشهورترین سبک‌های کالیگرافی‌ را برایتان معرفی خواهیم کرد:

– خوش‌نویسی غربی: در خوش‌نویسی یا کالیگرافی به سبک غربی، معمولا از قلم شیب برای نوشتن کلمات استفاده می‌شود. سری قلم شیب بسته به نوع خط انتخابی متفاوت است. خط کارولینگین (Carolingian)، خط انگلیسی، خط ایتالیک (Italic) و خط رومی (Roman) از انواع خطوط مورداستفاده در این سبک از خوش‌نویسی هستند.

– خوش‌نویسی اسلامی (عربی): خوش‌نویسی اسلامی که با نام خوش‌نویسی عربی نیز شناخته می‌شود، متفاوت‌ترین نوع کالیگرافی است. این سبک از کالیگرافی که با هنر اسلامی منطبق است، نوعی حالت معنوی در کلمات ایجاد می‌کنند. مسلمانان از این کالیگرافی برای نوشتن قرآن کمک گرفته‌اند. از معروف‌ترین خطوط این سبک می‌توان به خط کوفی و خط نسخ اشاره کرد.

– خوش‌نویسی شرقی: ابزار خوش‌‌نویسی به سبک شرقی، به «چهار گنجینه‌ی یادگیری» معروف هستند. این چهار گنجینه عبارتنداز قلم‌مو، جوهر، کاغذ و جوهردان. تنوع خطوط در کالیگرافی شرقی به نوع و اندازه‌ی قلم‌مو بستگی دارد.

 خط کایشو (Kaishu) یکی از خطوط سنتی مورد استفاده‌ در این سبک است که در عین سادگی و خوانایی، زیبایی بسیار چشم‌گیری دارد. کالیگرافی شرقی، تاکید بسیاری بر ظاهر حروف دارد و به نظر می‌رسد که همین موضوع به نوشته‌‌های شرقی جان بخشیده است.

مطالب دیگر

اصول کالیگرافی مدرن چیست؟

انواع کالیگرافی چیست؟

سبک‌های مختلف کالیگرافی چیست؟

کالیگرافی چیست؟